👉 Video

Nova 2022 Olympic - Kỷ niệm 30 năm thành lập công ty

Giải đấu

Đội tham gia

Vận động viên

Giải đấu nổi bật

NOVA OLYMPIC NỘI DUNG BÓNG ĐÁ NỮ

20 / 20
Chia bảng đấu
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9
1149

NOVA OLYMPIC NỘI DUNG BI DA CAROM (VÒNG CHUNG KẾT)

4 / 4
Loại trực tiếp
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4
333

NOVA OLYMPIC NỘI DUNG BI DA LỖ 9 BI (VÒNG LOẠI NHÁNH B)

77 / 77
Loại trực tiếp
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
78
1006

NOVA OLYMPIC NỘI DUNG BI DA CAROM (VÒNG LOẠI NHÁNH B)

72 / 72
Loại trực tiếp
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
73
1316

NOVA OLYMPIC NỘI DUNG BIDA LỖ 9 BI (VÒNG CHUNG KẾT)

4 / 4
Loại trực tiếp
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4
683

NOVA OLYMPIC NỘI DUNG BI DA CAROM (VÒNG LOẠI NHÁNH A)

72 / 72
Loại trực tiếp
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
73
813